Overzicht inzake de bescherming van persoonsgegevens

Met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke gegevens. Daarom verplichten wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van de door ons verzamelde persoonlijke informatie te respecteren.

"In overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en andere toepasselijke wetgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018 en alle toepasselijke regelgeving, is Editions Dipa Burda SAS, die eigenaar en exploitant is van www.burdastyle.nl, geregistreerd bij de CNIL onder nummer 1185323. "

Verzamelen van persoonlijke informatie

Wij verzamelen de volgende informatie:

Achternaam
Voornaam
Postadres
Postcode
E-mail-adres
Telefoonnummer
Geslacht
Geboortedatum

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt verzameld via formulieren en door de interactiviteit tussen u en onze website. Wij gebruiken ook cookies en/of logbestanden om informatie over u te verzamelen, zoals hieronder beschreven

Formulieren en interactie:

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via formulieren, namelijk :

Registratieformulier op de website
Bestelorders
Opiniepeiling
Wedtrijden via blog of formulieren
Registratieformulier op de nieuwsbrief
Commentaren op een blogartikel


Wij verzamelen bepaalde informatie via logbestanden en cookies. Het gaat voornamelijk om de volgende informatie:

Bestelling traceren
Extra informatie / speciale aanbiedingen
Statistische gegevens
Contact
Beheer van de website (presentatie, organisatie)
Logbestanden en cookies

We collect certain information through log files and cookies. This mainly concerns the following information:

Bezochte pagina’s en zoekopdrachten
Tijd en dag van de verbinding
IP-adres
Besturingssysteem

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat:

Bestellingen te traceren

Statistische gegevens

Verbeterde service en gepersonaliseerde communicatie
Gepersonaliseerd verbruikersprofiel
Recht van bezwaar en herroeping
Wij verplichten ons ertoe u het recht te geven om bezwaar te maken en uw persoonlijke informatie in te trekken.
Onder het recht van bezwaar wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden die bij het verzamelen ervan worden vermeld.

Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid voor internetgebruikers om te verzoeken dat hun persoonlijke informatie niet langer voorkomt in bijvoorbeeld een mailinglijst.

Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen: 

Per post:

26 avenue de l'Europeth Floor

67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE

Per mail: vul het contactformulier in

Recht van toegang

U hebt het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, deze te wijzigen, te wissen of een kopie van deze gegevens op te vragen op grond van de Data Protection Act 1998 en de General Data Protection Regulation (GDPR). Wij rekenen geen administratiekosten voor een verzoek. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Dipa Burda Editions SAS, die eigenaar en exploitant is van www.burdastyle.nl en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere bepalingen en voorwaarden van het voorgestelde contract./p>

U hebt het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, deze te wijzigen, te wissen of een kopie van deze gegevens op te vragen op grond van de Data Protection Act 1998 en de General Data Protection Regulation (GDPR). Wij rekenen geen administratiekosten voor een verzoek. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Dipa Burda Editions SAS, die eigenaar en exploitant is van www.burdastyle.nl en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere bepalingen en voorwaarden van het voorgestelde contract.

Per post:

26 avenue de l'Europeth Floor

67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE

Per mail: vul het contactformulier in

Veiligheid

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Personen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen:

SSL-protocol (Secure Sockets Layer)

SET-protocol (Secure Electronic Transaction: meer info)

Firewalls

Back-up van de gegevens

Login / wachtwoord

Toegangsbeheer - bevoegde personen

Wij streven ernaar een hoog niveau van privacy te handhaven door gebruik te maken van de nieuwste technologische innovaties om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien echter geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een zeker risico verbonden aan het gebruik van het internet om persoonlijke informatie door te geven.

Bewaartijd van de gegevens

De bewaartijd van de gegevens is als volgt:

Klantenrekening: 36 maanden na laatste login-activiteit

Boekhoudkundige informatie met betrekking tot een bestelling: 36 maanden nadat de bestelling is afgehandeld

Informatie over tijdschriftabonnementen: 36 maanden na de verzending van het laatste nummer van het abonnement

Browsing-gegevens: geregistreerde activiteit wordt na 36 maanden automatisch gewist

Contact na verkoop: alle verzoeken na verkoop worden 36 maanden na oplossing gewist

Nieuwsbrief abonnement: totdat u zich afmeldt - Klik hier om u af te melden van de burda style nieuwsbrief

Publieke reacties worden op de site bewaard: totdat u verzoekt ze te verwijderen - Klik hier om verwijdering van een reactie aan te vragen

Wetgeving

Wij verplichten ons ertoe de wettelijke bepalingen na te leven die zijn opgenomen in: 

Europese Verordening Gegevensbescherming

Toegang tot persoonsgegevens

U hebt het recht om een kopie te vragen van de gegevens die wij over u bewaren op grond van de Data Protection Act 1998 en de General Data Protection Regulation (GDPR). Wij rekenen geen administratiekosten voor een verzoek. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Dipa Burda Editions SAS, die eigenaar en exploitant is van www.burdastyle.nl en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere bepalingen en voorwaarden van het voorgestelde contract.

Aangaande de bescherming van persoonsgegevens

Alle verzoeken betreffende het privacybeleid kunnen per e-mail worden verzonden via ons contactformulier

De ingangsdatum van dit beleid is 7 juni 2022.