algemene verkoopvoorwaarden

algemene verkoopvoorwaarden 

BELANGRIJK :

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van tijdschriften en andere afgeleide producten op www.burda-style.nl. De website burda style.nl wordt gepubliceerd door de vennootschap EDITIONS DIPA BURDA Société Anonyme met een kapitaal van 103.665 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 26 avenue de l´Europe 67300 Schiltigheim, ingeschreven bij het Handelsregister et des Sociétés de Strasbourg onder het nummer TI 678 501 511. Het is aan te raden deze algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen voor elk gebruik of elke bestelling op de site. Bij vragen of moeilijkheden kunt u contact met ons opnemen op het adres vermeld in artikel 8 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

SUBJECT: Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de op de site burda style.nl aangeboden tijdschriften en andere afgeleide producten. De algemene verkoopvoorwaarden worden aangegaan voor de duur die nodig is voor het leveren van de producten en/of diensten. Elke bestelling op de site burda style.nl impliceert de onvoorwaardelijke naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De algemene verkoopvoorwaarden zijn onder voorbehoud van latere wijzigingen, in welk geval de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op een bestelling de voorwaarden zouden zijn die van kracht zijn op de site burda style.nl op het moment van het plaatsen van de bestelling.

KLANT: "Klant" of "u" betekent elke meerderjarige natuurlijke persoon die ten minste de handelingsbekwaamheid heeft om te contracteren en die een bestelling plaatst op de website burda style.nl tegen de aangegeven prijzen en voorwaarden.

ORDER: "Bestellen" betekent het door een klant op de site burda style.nl kopen van het product of de producten in overeenstemming met deze algemene verkoopvoorwaarden.

PRODUCT: "Product(en)" betekent alle producten die te koop worden aangeboden op de website burda style.nl.

 

ARTIKEL 1 - PRIJZEN

1.1 - De prijzen van onze producten zijn in euro's inclusief belasting, inclusief verzend- en administratiekosten voor abonnementen in Nederland of België. De doorgestreepte prijzen komen overeen met de gezichtsprijs van een aantal dat in de kiosken wordt verkocht. De verdisconteerde prijs wordt berekend in verhouding tot de kioskprijs.

1.2 - Het is niet mogelijk om een bestelling met abonnement of tijdschriften in een ander land dan Nederland of België te laten bezorgen. Downloadbare patronen kunnen bij elk land worden besteld. 

1.3 - De bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro.

1.4 - EDITIONS DIPA BURDA behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, maar de producten zullen gefactureerd worden op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling onder voorbehoud van beschikbaarheid. De producten blijven eigendom van EDITIONS DIPA BURDA tot volledige betaling van de prijs.

1.5 - Bestaande promoties kunnen niet worden gecombineerd: promotiecodes, vouchers of speciale kortingen. Coupons kunnen niet worden ingewisseld voor hun monetaire waarde of geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld. Promotiecodes zijn beperkt geldig. Na het verstrijken van de aangegeven termijn gaat uw korting definitief verloren. Promotiecodes zijn niet geldig voor verkoop in het buitenland.

 

ARTIKEL 2 - BESTELLING

Alle producten op voorraad kunnen besteld worden via onze website www.burda-style.nl.

 

ARTIKEL 3 - VALIDATIE

Voordat u uw bestelling kunt valideren en tot betaling kunt overgaan, moet u deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaarden door een vakje aan te vinken dat betrekking heeft op deze toestemming op de samengevatte pagina van uw bestelling.

De gegevens geregistreerd op www.burda-style.nl vormen het bewijs van alle transacties uitgevoerd door www.burda-style.nl en haar klanten. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van financiële transacties. EDITIONS DIPA BURDA bevestigt de aanvaarding van de bestelling op het door u opgegeven e-mailadres. EDITIONS DIPA BURDA behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling te annuleren.

 

ARTIKEL 4 - BESCHIKBAARHEID

Onze productaanbiedingen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Onze aanbiedingen zijn ook geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de uitgever. In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling zullen wij u informeren per e-mail of bij gebreke daarvan per post zo spoedig mogelijk. U kunt dan de annulering of uitwisseling van uw bestelling aanvragen:

- Via ons contactformulier (selecteer het onderwerp "andere aanvraag" om de verwerking van uw aanvraag te versnellen)

- Per telefoon: 046 - 410 42 92

- Per post op mQm, Postbus 417, NL - 6160 AK Geleen

 

ARTIKEL 5 - LEVERING

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat u tijdens het bestelproces hebt opgegeven. De levertijd voor Nederland of België is als volgt:

Abonnement

Na uw betaling is de termijn voor het ontvangen van het eerste nummer:

- 2 tot 3 weken voor dag- en weekbladen. Maximale vertraging: 5 weken.

- 4 tot 6 weken voor de maand. Maximale vertraging: 10 weken.

- 4 tot 12 weken voor driemaandelijks. Maximale vertraging: 14 weken.

 

Deze tijden komen overeen met de doorlooptijden van de uitgevers, de routering en de verzending per post naar Nederland of België en Monaco. Na de start van het abonnement worden de tijdschriften periodiek verzonden op de datum van publicatie.

Koop door het aantal en fysieke patronen

Levering vindt plaats binnen maximaal 20 werkdagen na uw betaling (in Nederland of België).

In geval van gelijktijdige bestelling van tijdschriften en patronen, ontvangt u de bestelde producten in 2 afzonderlijke zendingen die u op verschillende data kunnen bereiken.

 

ARTIKEL 6: ZEKERHEID VAN BETALINGEN

- Betaling met creditcard

Onze site beschikt over een beveiligingssysteem dat erop gericht is alle gevoelige gegevens in verband met de betaalmiddelen zo doeltreffend mogelijk te beschermen. Voor de veiligheid van de klant hebben we gekozen voor een SSL-coderingsproces (Secure Socket Layer), waardoor de verzonden bankgegevens onbegrijpelijk worden.

- Betaling via Paypal

Onze site maakt gebruik van de beveiligde betaalmodule die door Paypal wordt geleverd. Voor alle verzoeken met betrekking tot het gebruik van Paypal kunt u rechtstreeks contact opnemen met Paypal.

- Betaling via Mollie

Onze site maakt gebruik van het beveiligde betaalformulier van Mollie om Ideal en Bancontact betaling aan te bieden. Voor meer informatie over Mollie, kunt u naar hun help pagina gaan door hier (https://help.mollie.com/hc/fr) te klikken.

Voor meer informatie over de beveiliging van gegevens die via onze website worden doorgegeven, kunt u ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens raadplegen.

 

ARTIKEL 7 - BETALING OF TERUGBETALING - HERROEPINGSRECHT

7.1 - In geval van inschrijving: na ontvangst van uw eerste emissie, heeft u een herroepingstermijn van 15 dagen.

Bij aankoop van oude nummers of fysieke patronen: na ontvangst van uw bestelling heeft u een herroepingstermijn van 15 dagen.

In geval van aankoop van downloadbare producten: u beschikt over een herroepingstermijn van 15 dagen, enkel indien u de bestanden die betrekking hebben op het product nog niet hebt gedownload. Met ons systeem voor het beheer van de toegangsrechten tot downloadbare bestanden die op onze server zijn opgeslagen, kunnen we het aantal downloads van de bestanden van een product bijhouden.

 

De voorwaarden voor herroeping, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 222-7 van de Consumentenwet, zijn als volgt: U dient duidelijk (per e-mail, post of telefoon) op de hoogte te worden gebracht van uw beslissing om het contract op te zeggen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen:

- Via e-mail via ons contactformulier: klik hier (kies het onderwerp "overig" zodat uw aanvraag zo snel mogelijk wordt verwerkt)

- Per telefoon: 046 - 410 42 92

- Per post op mQm, Postbus 417, NL - 6160 AK Geleen.

 

Om de verwerking van uw aanvraag te vergemakkelijken, kunt u gebruik maken van ons standaardherroepingsformulier door hier te klikken

 

De inachtneming van de herroepingstermijn wordt gegarandeerd wanneer de kennisgeving vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt verzonden. U wordt dan ten laatste binnen de 30 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht terugbetaald, waarbij de terugbetaling naar keuze van EDITIONS DIPA BURDA gebeurt door het crediteren van uw bankrekening of door een bankcheque gericht aan de klant en na het plaatsen van het bestel- en factuuradres. Geen enkel rembours wordt aanvaard om welke reden dan ook.

7.2 - Verkoop op afstand: Dit zijn alle mogelijke bestellingen van fysieke en/of digitale persproducten. Voor dit soort producten geldt een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-28-10° van het Consumentenwetboek. Dit artikel betreft een uitzondering op het herroepingsrecht voor alle leveranties van dagbladen, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op deze publicaties (zie hierboven). Echter, in overeenstemming met de commerciële praktijken van EDITIONS DIPA BURDA en in het geval dat u de bestelling wilt annuleren, en een terugbetaling voor de bestelde producten te verkrijgen, moet u contact opnemen met EDITIONS DIPA BURDA op het hierin aangegeven adres binnen 15 dagen na ontvangst van het bestelde product.

7.3 - Voor alle andere producten bedoeld in artikel 7.2 beschikt u over een termijn van 15 dagen om u na ontvangst van het bestelde op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 7.1 hierboven en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.222-7 en volgende van de Consumentenwet in kennis te stellen van de herroeping.

 

ARTIKEL 8 - KLANTENSERVICE

Voor alle informatie of vragen staat onze klantenservice tot uw beschikking:

- Via ons contactformulier

- Per telefoon: 046 - 410 42 92

- Per post naar: mQm, Postbus 417, NL - 6160 AK Geleen.

 

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Alle op de website burda style.nl gereproduceerde teksten, commentaren, recensies, illustraties en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk en intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en bestemd voor de gehele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de Code de la Propriété intellectuelle, enkel gebruik voor privé-gebruik onderworpen aan verschillende of zelfs meer restrictieve bepalingen van de Code de la propriété intellectuelle. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar onder de Intellectuele Eigendom tenzij voorafgaande toestemming van EDITIONS DIPA BURDA. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de EDITIONS DIPA BURDA catalogus is ten strengste verboden.

 

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

10.1 : De voorgestelde herzieningen zijn in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. EDITIONS DIPA BURDA kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de tijdschriften geleverd worden (verbod van een titel of ander). Het is aan u om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn van de invoer of het gebruik van de tijdschriften die u van plan bent te bestellen. De foto's en teksten die worden gereproduceerd en de gepresenteerde tijdschriften illustreren zijn niet contractueel. EDITIONS DIPA BURDA kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een fout in één van deze foto's of één van deze teksten. EDITIONS DIPA BURDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van voorraadschaarste of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, ontwrichting of gehele of gedeeltelijke staking met inbegrip van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. EDITIONS DIPA BURDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade als gevolg van het heden, bedrijfsverlies, gederfde winst, verlies van geluk, schade of kosten.

10.2 : Tevens wordt vermeld dat eventuele foto's en/of teksten op de site burda style.nl ter illustratie van de aangeboden producten niet contractueel zijn. EDITIONS DIPA BURDA kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een fout in één van deze foto's of één van deze teksten. Ten slotte, indien een foto een klant of een lid van zijn familie geheel of gedeeltelijk onthult, verbindt deze zich ertoe geen beroep aan te tekenen en wordt de foto enkel ter illustratie gepubliceerd. Zij kan te allen tijde op eenvoudig verzoek worden ingetrokken aan EDITIONS DIPA BURDA, overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het gebied van beeldrechten.

 

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

11.1 : Op deze algemene verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De taal van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse taal. Hetzelfde geldt voor alle overeenkomsten tussen EDITIONS DIPA BURDA en de opdrachtgever, in het kader van bestellingen geplaatst op de website burda style.nl. In geval van geschil zijn alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

11.2 : In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.611-1 van het Wetboek van Consumenten met betrekking tot de beslechting van geschillen door bemiddeling, wordt verder bepaald dat in geval van moeilijkheden met betrekking tot het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst gesloten met EDITIONS DIPA BURDA, u zich tot deze laatste kan wenden per post of e-mail op het hierin vermelde adres. Indien uw klacht geen oplossing kon vinden met EDITIONS DIPA BURDA, kunt u een verzoenings- en bemiddelingsverzoek sturen naar de consumentenombudsman. Aangezien EDITIONS DIPA BURDA lid is van de Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance (FEVAD), waarvan de laatste is goedgekeurd door de bemiddelingsinstantie, moet elke klacht aan deze laatste worden gericht, hetzij per e-mail aan [email protected], hetzij per post aan : Ombudsman voor elektronische handel - 60 rue de la Boétie - 75008 PARIS, of op internet via het onlineformulier FEVAD op www.fevad.com/mediation (de bemiddelingsdienst is volledig gratis), of opnieuw via het Europees platform voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen online (RLL-platform) via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr.

 

ARTIKEL 12 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die u ons geeft over uzelf is essentieel voor het verwerken van uw bestelling en zal worden meegedeeld aan de uitgever die verantwoordelijk is voor uw abonnement. In toepassing van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD), hebt u het recht om deze informatie in te zien, te corrigeren en te verwijderen door contact op te nemen met het hoofdkantoor van de uitgever of zijn klantendienst: contactformulier

 

Als u meer informatie wenst over de verwerking van persoonsgegevens en aanverwante rechten, kunt u ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens raadplegen.

 

ARTIKEL 13 - PROMOTIE- EN KORTINGSCODES

www.burda-style.nl kortings- en kortingscodes moeten in één bestelling worden gebruikt. Om van uw promotiecode te genieten, voert u in het veld " DISCOUNT COUPON " de code in de mand in.

ARTIKEL 14 - LEVERINGSKOSTEN

Voor alle bestellingen zijn voor Nederland en België verpakkings- en verzendkosten van 2,95€ per bestelling van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden van 30/04/21